НОВА ЗЕЛАНДИЯ – страната на кивито и гейзерите

НОВА ЗЕЛАНДИЯ: 5. Роторуа – „сярната земя”

НОВА ЗЕЛАНДИЯ – страната на кивито и гейзерите Вижте всички статии от поредицата „НОВА ЗЕЛАНДИЯ – страната

НОВА ЗЕЛАНДИЯ: 4. Маорите – „канибали” и в изкуството?

НОВА ЗЕЛАНДИЯ – страната на кивито и гейзерите Вижте всички статии от поредицата „НОВА ЗЕЛАНДИЯ – страната

НОВА ЗЕЛАНДИЯ: 3. Уайтомо – пещерата с „нощното небе”

НОВА ЗЕЛАНДИЯ – страната на кивито и гейзерите Вижте всички статии от поредицата „НОВА ЗЕЛАНДИЯ – страната

НОВА ЗЕЛАНДИЯ: 2. Окланд – пристанът на платноходките

НОВА ЗЕЛАНДИЯ – страната на кивито и гейзерите Вижте всички статии от поредицата „НОВА ЗЕЛАНДИЯ – страната

НОВА ЗЕЛАНДИЯ: 1. Под британска “закрила”

НОВА ЗЕЛАНДИЯ – страната на кивито и гейзерите Обикаляйки по света, забелязвам една отчетливо повтаряща се тенденция