В туристическите пътеводители за Мароко обичайно се отделя основно внимание на старите имперски столици: Рабат, Мекнес,