От пътешествията с усмивка

ОТ ПЪТЕШЕСТВИЯТА С УСМИВКА: Шведска маса по турски

В края на 90-те години на миналия век, когато фирмата ни обърна поглед и към туризма

ОТ ПЪТЕШЕСТВИЯТА С УСМИВКА: И „самураите“ си падат по „тънката част“

Както в света, така и сред нас, българите, битува заключението, че в Страната на самураите гейшите

ОТ ПЪТЕШЕСТВИЯТА С УСМИВКА: Свещено работно време

Скоро спряхме в едно село и се запътихме към ресторанта, разположен на площада. Таман да прекрачим

ОТ ПЪТЕШЕСТВИЯТА С УСМИВКА: Харем срещу контрабанда

Първото ни пътуване с Мария „на Запад” се случи през пролетта на далечната 1985 година. По